รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033340

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2562

      จำนวนหน้า : 264 หน้า

      คำสำคัญ : การละเมิดอำนาจศาล

      ขนาดไฟล์ : 32 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด