ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งดุลยภาพในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033821

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2565

      จำนวนหน้า : 592

      คำสำคัญ : สิทธิการชุมนุม

      ขนาดไฟล์ : 5.62 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด