การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 โดยศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9747725347

      ชื่อผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 184 หน้า

      คำสำคัญ : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 0.98 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด