การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งกรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9747725339

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 56

      คำสำคัญ : การเลือกตั้ง

      ขนาดไฟล์ : 4.40 MB

      ประเภทเอกสาร : ความรู้เบื้องต้นของศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "ความรู้เบื้องต้นของศาลรัฐธรรมนูญ."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด