ปัญหาสถานะและลำดับชั้นทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา

โดย สิทธิกร ศักดิ์แสง รศ. ,อภิรดี กิตติสิทโธ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033593

      ชื่อผู้แต่ง : สิทธิกร ศักดิ์แสง รศ. ,อภิรดี กิตติสิทโธ

      สำนักพิมพ์ : พี.เพรส.จำกัด

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 316 หน้า

      คำสำคัญ : ลำดับชั้นทางกฎหมาย

      ขนาดไฟล์ : 5.18 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด