เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนา ในวงงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2563

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด