สิทธิประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 45

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033555

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 258 หน้า

      คำสำคัญ : สิทธิประชาชน

      ขนาดไฟล์ : 5.45 Mb

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด