สิทธิประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาขอ

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033555

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด