ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy)

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033548

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 550 หน้า

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 10.3 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด