อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033531

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ /มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 536 หน้า

      คำสำคัญ : การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 9.39 mb

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด