การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033241

      ชื่อผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2561

      จำนวนหน้า : 304 หน้า

      คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ--ไทย

      ขนาดไฟล์ : 9.82 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด