การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

โดย สุรพล ศรีวิทยา

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 97897477250926

      ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ศรีวิทยา

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 540 หน้า

      คำสำคัญ : การบริหารรัฐกิจ

      ขนาดไฟล์ : 11.5MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด