การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

โดย วรรณภา ติระสังขะ และคณะ

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : วรรณภา ติระสังขะ และคณะ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ :

      สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      จำนวนหน้า : 363

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 12.28 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด