รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 13 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725896

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 590 หน้า

      คำสำคัญ : หลักนิติธรรม

      ขนาดไฟล์ : 2.77 MB

      ประเภทเอกสาร : รวมบทความกฎหมาย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รวมบทความกฎหมาย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด