รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 6 : การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725391

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2550

      จำนวนหน้า : 738

      คำสำคัญ : สิทธิของพลเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

      ขนาดไฟล์ : 23.3 MB

      ประเภทเอกสาร : รวมบทความกฎหมาย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รวมบทความกฎหมาย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด