วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย โดย ผศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2545

      จำนวนหน้า : 309 หน้า

      คำสำคัญ : วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 1.69 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด