หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" โดย รศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

โดย ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2547

      จำนวนหน้า : 299 หน้า

      คำสำคัญ : การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 2.17 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด