เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย มาตรา 264 และมาตรา 266 โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ บรรเจิด สิงคะเนติ

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ บรรเจิด สิงคะเนติ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2543

      จำนวนหน้า : 162 หน้า

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 14.8 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด