การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล โดย รศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2547

      จำนวนหน้า : 235 หน้า

      คำสำคัญ : สิทธิเสรีภาพ

      ขนาดไฟล์ : 1.77 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด