หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9747725258

      ชื่อผู้แต่ง : บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 218 หน้า

      คำสำคัญ : สิทธิพลเมือง

      ขนาดไฟล์ : 1.37 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด