รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033142

      ชื่อผู้แต่ง : ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : ธนาเพรส

      ปีพิมพ์ : 2560

      จำนวนหน้า : 316 หน้า

      คำสำคัญ : เสรีภาพ

      ขนาดไฟล์ : 3.64 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด