รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

โดย สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033135

      ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : ธนาเพรส

      ปีพิมพ์ : 2560

      จำนวนหน้า : 580 หน้า

      คำสำคัญ : การบังคับใช้กฎหมาย

      ขนาดไฟล์ : 8.45 mb

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด