รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8 : ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725612

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2552

      จำนวนหน้า : 454

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 14.2 MB

      ประเภทเอกสาร : รวมบทความกฎหมาย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รวมบทความกฎหมาย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด