รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725957

      ชื่อผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 394

      คำสำคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม

      ขนาดไฟล์ : 15.8 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด