รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725940

      ชื่อผู้แต่ง : สมชาย ปรีชาศิลปกุล

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 624

      คำสำคัญ : สิทธิการชุมนุม

      ขนาดไฟล์ : 25.9 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด