รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

โดย บรรเจิด สิงคะเนติ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725964

      ชื่อผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 274

      คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ -- ไทย

      ขนาดไฟล์ : 13.6 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด