รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

โดย มานิตย์ จุมปา

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033029

      ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2558

      จำนวนหน้า : 1042

      คำสำคัญ : การพิจารณาและตัดสินคดี

      ขนาดไฟล์ : 75.1 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด