รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725780

      ชื่อผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 330 หน้า

      คำสำคัญ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

      ขนาดไฟล์ : 5.01 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด