รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

โดย บรรเจิด สิงคะเนติ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725742

      ชื่อผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 320

      คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ -- ไทย

      ขนาดไฟล์ : 11.7 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด