รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การกระทำทางรัฐบาลกรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725711

      ชื่อผู้แต่ง : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2554

      จำนวนหน้า : 283 หน้า

      คำสำคัญ : การเมืองเปรียบเทียบ

      ขนาดไฟล์ : 1.43 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด