รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

      ฉบับที่ : พิมพ์ครั้งที่ 2

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 390 หน้า

      ขนาดไฟล์ : 2.69 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด