รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

โดย จุมพต สายสุนทร

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725667

      ชื่อผู้แต่ง : จุมพต สายสุนทร

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2553

      จำนวนหน้า : 504 หน้า

      คำสำคัญ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา

      ขนาดไฟล์ : 125.22 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด