รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : เน้นการศึกษาสิทธิของบุคคล ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ

โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725452

      ชื่อผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ ปรกติ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2550

      จำนวนหน้า : 224 หน้า

      คำสำคัญ : สิทธิของพลเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

      ขนาดไฟล์ : 3.91 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด