รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

โดย บรรเจิด สิงคะเนติ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747473155

      ชื่อผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2551

      จำนวนหน้า : 366 หน้า

      คำสำคัญ : การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 8.00 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด