รายงานการวิจัยเรื่อง การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9747725274

      ชื่อผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 319 หน้า

      คำสำคัญ : เขตอำนาจศาล

      ขนาดไฟล์ : 1.83 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด