รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725568

      ชื่อผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2551

      จำนวนหน้า : 260 หน้า

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย

      ขนาดไฟล์ : 7.01 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด