รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยและผลผูกพันของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725469

      ชื่อผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2550

      จำนวนหน้า : 239 หน้า

      คำสำคัญ : คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ -- สหรัฐอเมริกา

      ขนาดไฟล์ : 2.66 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด