มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725759

      ชื่อผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 692

      คำสำคัญ : บริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

      ขนาดไฟล์ : 19.7 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด