โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2547) (คำวินิจฉัยที่ 24/2545 ถึง คำวินิจฉัย 56/2545)

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9742032939

      ชื่อผู้แต่ง : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : Research on analysis of the decisions of the court and justices of the constitutional court Volume 3

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นิติธรรม,

      ปีพิมพ์ : 2547

      จำนวนหน้า : 500

      ขนาดไฟล์ : 20.4 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด