โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ส่วนที่ 2 (ปี 2545) (คำวินิจฉัยที่ 32/2543 ถึง คำวินิจฉัย 64/2543)

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9742032033

      ชื่อผู้แต่ง : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : Research on analysis of the decisions of the court and justices of the constitutional court Volume 1

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นิติธรรม,

      ปีพิมพ์ : 2546

      จำนวนหน้า : 385

      ขนาดไฟล์ : 16.2 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด