กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

โดย วุฒิชัย จิตตานุ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9744214171

      ชื่อผู้แต่ง : วุฒิชัย จิตตานุ

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : The legal process and the role of the constitutional court in protecting citizen's constitutional ri

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 288

      ขนาดไฟล์ : 25.7 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด