รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2548

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9742611122

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 226

      ขนาดไฟล์ : 4.07 MB

      ประเภทเอกสาร : รัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รัฐธรรมนูญ."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด