สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ