รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033227

      ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)

      ฉบับที่ : พิมพ์ครั้งที่ 2

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : พี.เพรส.จำกัด

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 335 หน้า

      คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 5.52 MB

      ประเภทเอกสาร : รัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รัฐธรรมนูญ."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด