องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน รายงานการศึกษาวิจัย

โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9786168033500

      ชื่อผู้แต่ง : ปวริศร เลิศธรรมเทวี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2563

      จำนวนหน้า : 410 หน้า

      คำสำคัญ : องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 7.55 mb

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด