โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 4 ส่วนที่ 1 (ปี 2548) (คำวินิจฉัยที่ 1/2546 ถึง คำวินิจฉัย 30/2546)

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9742033684

      ชื่อผู้แต่ง : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : Research on analysis of the decisions of the court and justices of the constitutional court Volume 4

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นิติธรรม,

      ปีพิมพ์ : 2548

      จำนวนหน้า : 812

      ขนาดไฟล์ : 34.2 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด