มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามมติคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 75

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย

      ขนาดไฟล์ : 6.96 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง