การฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยประชาชน : แนวทางปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคในฝรั่งเศสและสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของไทยกับฝรั่งเศส (2549)

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9747725223

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2549

      จำนวนหน้า : 150

      คำสำคัญ : ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย

      ขนาดไฟล์ : 8.31 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง