หลักการตีความกฎหมายมหาชน

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725544

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2551

      จำนวนหน้า : 194

      คำสำคัญ : กฎหมายมหาชน -- การตีความ

      ขนาดไฟล์ : 6.45 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง