กฎหมายพื้นฐาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725599

      ชื่อเรื่องอื่นๆ : Basic law for the federal republic of Germany

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 282

      คำสำคัญ : กฎหมาย -- เยอรมนี

      ขนาดไฟล์ : 56.6 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง